Ombytning Af Et Udenlandsk Kørekort I Danmark

December 31, 2021 Off By Deanna Coleman

KørekortFDM

En mulighed er at ombytte dit nuværende kørekort til et dansk kørekort, hvis du har opholdt dig i Danmark i mere end seks måneder. Denne begrænsning gælder ikke for personer med et grønlandsk eller færøsk kørekort. Den gælder heller ikke for dem, der har et kørekort, der er udstedt i et EØS- eller EU-land.

Ombytning Af Kørekort I Danmark

Lad os antage, at du har et kørekort fra et andet land og ønsker at ombytte det til et dansk Bil kørekort. I så fald skal du først tage kontakt til kommunen i den pågældende by.

Dokumentation, Der Kræves For Ombytning Af Kørekortet:

Når du indleverer dokumenterne til kommunen, skal du bevise din identitet. Husk derfor at medbringe dit udgående EU-kørekort eller et pas, der stadig er gyldigt. Hvis du ikke har nogen af delene, skal du medbringe din fødsels- eller dåbsattest, dit sygesikringskort eller et andet passende identitetsbevis med billedlegitimation.

Vores ID skal vise dit civilregistreringsnummer (CPR). Antag, at dit id-kort ikke indeholder civilregistreringsnummeret. I så fald skal du medbringe et andet dokumentbevis, der indeholder civilregistreringsnummeret.

Antag, at dit dokument ikke viser dit fuldstændige, korrekte navn. I så fald skal du medbringe et dokument til ændring af dit navn, f.eks. en ægteskabsattest, et dokument til navneændring eller dokumentation, der beviser, at du har indgivet en ansøgning til det nationale registreringskontor eller ægteskabsmyndigheden.

Ombytning af kørekort

Andre Nødvendige Dokumenter:

  • Dit nuværende kørekort
  • En gyldig opholdstilladelse
  • En lægeerklæring udstedt af din læge
  • Et foto

 Du Skal Dog Også Bevise, At Du Har Foretaget Førstehjælp Kørekort.

Lad os antage, at du sender din ansøgning under gruppe 1-ordningen. Det er også dit ansvar at fremlægge en skriftlig erklæring om, at dit kørekort ikke er blevet begrænset eller inddraget på noget tidspunkt inden for de seneste fem år.

Antag, at du sender din ansøgning under gruppe 2-ordningen. I så fald er det også dit ansvar at fremlægge en skriftlig erklæring om, at du ikke har brugt kørekortet i de seneste to år. Du skal også erklære, at dit kørekort ikke er blevet inddraget eller begrænset på nogen måde inden for de seneste fem år.

Alternativt Kan Du Vælge Ikke At Få Dit Kørekort Ombyttet Under Følgende Betingelser:

  • Dit kørekort er udstedt af et EØS- eller EU-land [Norge, Lichtenstein, Island].
  • Dit kørekort er udstedt fra Grønland.
  • Dit kørekort er udstedt fra Færøerne.
  • Har du et midlertidigt kørekort, der er udstedt af Norge, Sverige, Island eller Finland?
  • Du har et udenlandsk kørekort, som ikke er udstedt på det europæiske kontinent. Kørekortene er latinske og har en dansk, fransk eller engelsk oversættelse.
  • Du har et internationalt kørekort.

Du kan køre lignende køretøjer som dem, du kørte i dit land, hvis dit kørekort er godkendt til at være gyldigt.